onsdag 25 mars 2015

Schein

JOHANN HERMANN SCHEIN
1600-talet


HAN PÅ KORSET, HAN ALLENA
1. Han på korset, han allena
är min fröjd och salighet.
Ingen kan så väl mig mena,
ingen så mitt bästa vet.
Ingen är mot mig så god,
ingen har hans tålamod.
Söker jag kring land och rike,
aldrig finner jag hans like.

2. Jordisk vän kan lindra nöden...


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

söndag 22 mars 2015

Spilman

JONATHAN EDWARDS SPILMAN
1800-talet
Black and white photograph of Jonathan Edwards SpilmanMIN BLODIGE KONUNG OCH SARGADE MAN1. Min blodige konung och sargade man,
föraktade Herre, oskyldiga Lamm,
din klädnad är blodig, du ängslas, du ber,
du ligger på marken med ansiktet ner.

Du gråter, du kvider, du tigger om nåd,
du händerna vrider och vet ingen råd.
I tretti års träldom du lider all nöd,
och sist du oss frälsar igenom din död.

2. För mej blev du sårad, för mej blev du träl,
du smakade döden att rädda min själ,
du hänger föraktad, men tänker på mej,
du beder för andra, förgätande dej.

Din helga lekamen mitt påskalamm var,
den bittraste kalken för min skull du tar.
Att göra mej salig du lider all nöd,
att skänka mej livet du utstår min död.

3. Så blev då fullkomnat Guds eviga råd,
och grundvalen lades till frälsning och nåd.
Uppståndelsen följde, allt väl blev beställt,
vår Skapare nöjdes, och släktet blev sällt,

ja, sällt såsom det uti skapelsen var
och ännu mer saligt, ty Medlaren har
en evig rättfärdighet för oss tillreds:
kom, fattige syndare, var nu tillfreds!

4. Vad är då att vara försonad med Gud?
Det är att han tystat förbannelsens ljud.
Vad är då att vara upprättad igen?
Det är att ha rättighet vara Guds vän.

Förtro dig fördenskull så usel du är
med hela din börda och allt ditt besvär
i Frälsarens händer, han vill och han kan
för hela din salighet vara din man.  

lördag 21 mars 2015

Neander

JOACHIM NEANDER
1600-talet


JESUS, DU HAR FÖRT GUDS RIKE 
1. Jesus, du har fört Guds rike
hit i ord och sakrament.
Satans mörka makt nu vike
för den eld som du har tänt!
Naket kors och öppen grav
du som segertecken gav.

2. Mild och mäktig ska du trona,
triumferande Guds Lamm!
Som ett träd med mäktig krona
ska ditt rike växa fram.
Över hav och kontinent
ska ditt frälsarnamn bli känt.

3. Jesus, kom och var oss nära,
döp ditt folk med Andens eld!
Låt oss leva till din ära
just där var och en blir ställd.
Rusta oss till ärlig strid,
till att gå i nådens tid!

O DU ÄRANS KONUNG


1. O du ärans Konung,
Herre Jesu Kriste,
du den förste och den siste,
du som ingen växling
och förvandling lider,
så som vi av år och tider.
Dej ske pris
på allt vis,
må var själ och tunga
blott ditt namn lovsjunga!

2. Konung med de helga,
dyra, djupa såren,
Herde, du som dog för fåren,
du är mild och tålig,
mäktig i de svaga,
låt vårt lov dej väl behaga!
Själv ditt verk
i oss stärk,
må om möjligt alla
för ditt kors nedfalla!

3. Synden du förlåter,
syndare benådar,
grunden därtill vi nu skådar,
när vi ser dej sargad,
törnekrönt och hädad,
pinad, slagen och försmädad
hänga där,
Herre kär,
på det korset höga
för vårt häpna öga.

4. O så vill vi prisa,
prisa dej allena,
dej, Guds offerlamm så rena,
dej, du ärans Konung, 
Konung utan like,
som oss kallat till ditt rike!
Herre kär,
oss nu lär
att åt dej frambära
evigt lov och ära!

Malling

JØRGEN HENRIK MALLING
1800-talet


JAG ÄR TRÖTT OCH GÅR TILL RO1. Jag är trött och går till ro,
släcker ljusen i mitt bo.
Fader, du i kärlek ser
mej och bönen som jag ber.

2. Fast jag denna dag, o Gud,
brutit mot din kärleks bud,
är du ändå lika god,
renar mej i Jesu blod. 

3. Kom, o Herre, till oss in,
all vår oro övervinn,
sänd oss, Gud, din änglahär
var vi än i världen är.

4. Vänner, släkt i stad och land,
låt dem vila i din hand,
alla mänskor, stora, små,
låt dem också vila så.

5. Kom med läkedom igen,
slut de trötta ögonen,
ge oss alla frid och ro
i vår Herres Jesu tro. 

tisdag 17 mars 2015

Coverdale

MILES COVERDALE
1500-talet


O JESUS KRIST, DU NÅDENS BRUNN

1. O Jesus Krist, du nådens brunn,
du livets rena källa,
jag ber med hjärta och med mun:
låt din försoning gälla!
Din stora nåd, ditt ljuva namn
mej lockar till din öppna famn
att där min nöd framställa.

2. Omkring ditt kors, o Jesus kär,
jag sträcker mina händer
och mot det livsbaner du bär
en hoppfull blick jag sänder.
Den död förbjudna trädet bar
på korsets träd du lidit har
och livet återvänder. 

3. Så ge mej nåd för ditt namns skull
att rätt min synd begråta
och älska dej som kärleksfull
mej vill och kan förlåta.
Åt dej som frestats har som vi,
men ingen synd har fallit i,
jag allt vill överlåta.

4. När kroppen blir i döden kall
och ögonen läggs samman,
mej ta från sorg och oro all
till evig ro och gamman.
Gud Fader, Son och Ande, du
må prisas av all världen nu
idag och evigt. Amen.

onsdag 4 mars 2015

Urhan

CHRÉTIEN URHAN
1800-taletSE, TIDENS TIMGLAS SJUNKER  
1. Se, tidens timglas sjunker, 
den mörka natten flyr; 
den morgon som jag väntat, 
Guds sommarmorgon gryr! 
Nyss tungt låg nattens skuggor, 
nu skimrar österns rand 
av ljus, som härligt strålar 
från Immanuels land!

2. Min Frälsare är källan 
som fyller mitt begär; 
hans kärlek här jag smakat,
mer skall jag dricka där.
Hans nåd är utan gränser, 
som en oändlig strand, 
där ljuset härligt strålar
i Immanuels land! 

3. Jag vet: jag är hans egen
jag vet att han är min.
Han bjuder mej att komma
i himlens glädje in.
På hans förtjänst jag bygger
och ej på lösan sand,
se, ljuset härligt strålar 
i Immanuels land.

4. Hans brud ser ej på dräkten
men på sin brudgum kär,
hon ser ej i en spegel 
men i hans ögon där,
ej på den skänkta kronan
men på en sårmärkt hand -
Guds kärlek härligt strålar
i Immanuels land.  

Dahl

ALF FASMER DAHL
1900-talet

NU VÄLLER DE FRAM LIKSOM EN VÅG
1. Nu väller de fram liksom en våg,
vi följer dem, vi följer dem:
det går ett oändligt pilgrimståg
till Betlehem, till Betlehem.

2. Se, barnen går främst som varje år, 

så kvinnor, män, så kvinnor, män,
ja, skälvande gamla med käppar går
till krubban än, till krubban än.

3. För alla har samma själsbehov

av julens fred, av julens fred.
Till himmelens verkliga vänskapsprov
följ med, följ med! Följ med, följ med!

4. Och finner du den i krubbans hö

som herdar såg, som herdar såg,
då äger du nog att frimodigt dö
och leva på, och leva på.

tisdag 3 mars 2015

Montgomery-Cederhielm

MATHILDA VALERIA BEATRIX MARIA MONTGOMERY-CEDERHIELM, f. D´OROZCO, senare g. GYLLENHAAL
1800-taletPRIS DEJ, GUDS LAMM, SOM VÄRLDENS SYNDER TAGIT
1. Pris dej, Guds Lamm, som världens synder tagit!
Tack att av nåd du frälst min arma själ!
Sen över mej din vita skrud du dragit
jag säger glatt till synd och värld farväl.

2. Slut mej, o Jesus, tätt intill ditt hjärta
och låt mej smaka, se hur god du är.
Då ska ej synd och värld, ej lust och smärta
mej kunna skilja från dej, Jesus kär.

3. Ja, i din nåd, din sanning och din fruktan
behåll för alltid med din kärlek mej
och bilda, fostra med din Andes tuktan
mej till att evigt älska, prisa dej.

4. Pris dej, Guds Lamm, som världens synder tagit,
som med ditt blod så dyrt har friköpt mej
och som var dag med detta blod mej tvagit -
för evigt ära, lov och pris ske dej!

söndag 1 mars 2015

Rinck

JOHANN CHRISTIAN HEINRICH RINCK
1700-1800-talet
portraitMORGON MELLAN FJÄLLEN1. Morgon mellan fjällen,
hör hur bäck och flod,
sorlande mot hällen,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

2. Se, hur dagen bräcker,
fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker,
svarar: Gud är god,
Gud är god!

3. Skogens grenar glittrar,
och med gladligt mod
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

4. Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod.
Höj din lovsång klara:
Gud, vår Gud, är god,
Gud är god.