tisdag 22 december 2015

Adam

ADOLPHE CHARLES ADAM
1800-talet
O HELGA NATT1. O helga natt, o helga stund för världen,
då gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk, fall nu neder
och hälsa glatt din frihet!
//: O helga natt, du frälsning åt oss gav! ://

2. Ty Frälsarn krossat våra tunga bojor,
vår jord är fri, himlen öppen nu är.
Nu i en slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän ska bli dej så kär.
Från himlen bragte Frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder
och hälsa glatt din frihet!
//: O helga natt, du frälsning åt oss gav! ://

 

tisdag 15 december 2015

Weeden

WINFIELD SCOTT WEEDEN
1800-1900-talet
portrait


JESUS, ALLT JAG ÖVERLÄMNAR
1. Jesus, allt jag överlämnar,
allt åt dej nu lämnar jag.
Av din nåd vill jag nu leva,
i din närhet varje dag.
Jag nu lämnar allt,
jag nu lämnar allt,
Jesus, jag i dina händer
överlämnar allt.

2. Allt åt dej jag överlämnar,
gör mej helt och hållet din.
Låt mej fyllas av din Ande,
kom nu i mitt hjärta in.
Jag nu lämnar allt,
jag nu lämnar allt,
Jesus, jag i dina händer
överlämnar allt.

3. Allt åt dej jag överlämnar,
du min Gud och Frälsare.
Fyll mej med din kraft och kärlek,
ge mej din välsignelse.
Jag nu lämnar allt,
jag nu lämnar allt,
Jesus, jag i dina händer
överlämnar allt.söndag 13 december 2015

Taubert

KARL GOTTFRIED WILHELM TAUBERT
1800-talet
ÖPPNA HJÄRTATS DÖRR1. Öppna hjärtats dörr
vidare än förr,
och släpp Herren Jesus in,
för att bli för evigt din.
Honom som din konung hylla,
varje brist han mäktar fylla.
Varför har du inte förr
öppnat hjärtats dörr?

2. Tala ej om frid,
ej om helig strid,
ej om avhjälpt bitter nöd, 
ej om tröst i liv och död
om ditt hjärta du sökt dela,
nej, låt honom få det hela,
då du segra skall i strid
och få hjärtefrid.

3. Jesus klappar nu,
öppna, öppna du!
Släpp den gode Herden in
och låt honom nu bli din.
Annan lycka snart försvinner,
bäst att Jesus helt dej vinner.
Öppna, öppna hjärtat du.
Jesus klappar nu.  

fredag 11 december 2015

Holmström

SVEN HOLMSTRÖM
1900-talet


[fotnot: Holmström är prästen i mitten]NU ALLT ÄR VÄL, FÖR EVIGT VÄL
1. Nu allt är väl, för evigt väl!
Nu är jag hjärtligt nöjd.
Här har nu varje mänskosjäl
en skänk från himlens höjd,
som mer än tusen världar är:
Guds egen Son, vår broder kär!
Nu är jag hjärtligt nöjd.2. Nu äntligen blir allting väl 
trots alla jordens kval. 
Om mej försmäktar kropp och själ 
i tidens jämmerdal: 
har jag på himlens tron en bror, 
då blir allt väl - min tröst är stor! 
Jag är av hjärtat nöjd.


3. Som barnen hade kött och blod,
så skulle han det ha.
Han blev oss lik, fast ren och god,
en verklig människa.
Guds Son med oss i syskonlag,
av kvinna född som du och jag!
Nu är jag hjärtligt nöjd! 


4. Se, det var evighetens råd,
försoningsgåtan stor:
ack, under av en evig nåd:
Guds Son blir mänskors bror
och sina bröders borgesman!
Ja, i hans död min synd försvann
och jag är hjärtligt nöjd.

5. Jag är i mej en bunden träl,
i Kristus är jag fri.
Min gamle Adam gör min själ
otaligt bryderi,
men när Guds egen Son för mej
blir människa och offrar sej,
då är jag hjärtligt nöjd.

6. Då vågar jag ej låta bli
att tro och vara nöjd,
då vågar jag ej se förbi
försoningsvärdets höjd.
Ty är den stor, min syndaflod,
långt större Lammets död och blod.
Jag är av hjärtat nöjd.

7. Nu allt vad mänska heter, kom
till denna julfröjd ren!
Fast inte du är ren och from,
du likaväl är en
av dem som Gud till broder fått,
i himlens arv du har en lott.
Så var av hjärtat nöjd!

8. O, stäm då in med salig fröjd
i änglaskarans ord:
"Pris vare Gud i himlens höjd
och frid uppå vår jord,
till människor Guds välbehag."
Jag sjunger till min sista dag:
jag är av hjärtat nöjd!

 

fredag 4 december 2015

Anthes

JOHANN ADAM ANTHES
1800-talet
MORGON MELLAN FJÄLLEN
1. Morgon mellan fjällen,
hör hur bäck och flod,
sorlande mot hällen,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

2. Se, hur dagen bräcker,
fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker,
svarar: Gud är god,
Gud är god!

3. Skogens grenar glittrar,
och med gladligt mod
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

4. Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod.
Höj din lovsång klara:
Gud, vår Gud, är god,
Gud är god. 

torsdag 3 december 2015

Parry

JOSEPH PARRY
1800-talet
JESUS, SJÄLENS ENDA TRÖST
1. Jesus, själens enda tröst,
ge mej skydd invid ditt bröst,
medan havets vågor slår,
vilda stormar kring mej går.
Mej i dina armar slut
till dess stormen rasat ut,
led mej under resan lång
fram till himlens hamn en gång!

2. Annan tillflykt har jag ej,
lämna mej ej ensam, nej!
Hjälplös ser jag upp till dej,
uppehåll och trösta mej!
Du är all min tröst, mitt stöd,
enda hjälp i liv och död.
Stanna kvar hos mej och var
mot det onda mitt försvar!

3. Jesus, du är nog för mej,
mer än allt jag har i dej.
Du som är den svages stöd,
hjälp och lindra i all nöd. 
Du har idel helighet,
jag har orättfärdighet,
jag är oren, full av skuld,
du är nådig, god och huld.

4. Nåd i överflöd du ger
nåd för synd och skam du ser,
låt mej genomtvagen bli,
fri och helad inuti.
Du är livets källa klar,
låt den strömma underbar,
bli en källa inom mej
som för evigt ärar dej.


Wiklund

GUSTAV WIKLUND
1900-talet
Arnäs kyrka

HAN HAR SAGT OSS: "FRUKTA INTE!"

1. Han har sagt oss: "Frukta inte!
Jag går före att bereda rum åt dej."
Och vi lyfter våra sinnen upp till honom
som oss väntar hem till sej.

2. Evigheten är ej mörker
för den människa som Kristi kärlek sett.
Han är före oss där framme, har hos Gud 
för oss ett evigt hem berett.

3. Där i evighetens rike
väntar han, som är vår allra bäste vän,
och som gått igenom döden för att föra
också oss till ljus igen.

4. Och då evighetens morgon
bryter fram för oss där i Guds nya land,
skall han hälsa oss välkomna, skall han fatta,
starkt och kärleksfullt, vår hand.


OBS! Denna melodi är ännu inte fri för publicering, men jag har inte lyckats få kännedom om vilka som är rättsinnehavare. Och en person som var engagerad i utgivningen av Sionstoner 1972 och som jag rådfrågat tror inte att någon anhörig till vare sej Margareta Malmgren eller Gustav Wiklund skulle ha något emot publicering på nätet - det är ju ett sätt att bevara och tillgängliggöra den fina men bland yngre bortglömda sången.  Ni som förvaltar upphovsrätten och ev. läser detta, hör gärna av er oavsett om ni gillar publiceringen eller inte. Jag har bytt ut ett "icke" mot "inte" och ett "uti" mot "där i", men ändrar gärna tillbaka om så önskas - eller tar bort hela texten och/eller musiken från Sionstoner 2012 om publiceringen uppfattas som en kränkning av upphovsrätten och inte som ett sätt att hedra Malmgrens och Wiklunds minne.