lördag 9 januari 2016

Lundström

ESKIL LUNDSTRÖM
1900-talet

GUD, I MINA UNGA DAGAR
1. Gud, i mina unga dagar 
lär mig alltid tjäna dig, 
göra det som dig behagar, 
gå den väg du visar mig.
Lär mig ha i dig min ro,
på din nåd i Jesus tro,
så att vad som än mig händer
ingenting från dig mig vänder.

2. Inget är så ljuvt i världen 
som du själv, o Herre kär.
skulle jag då älska flärden 
när av dig jag älskad är? 
Du i livets morgonstund 
tog mig upp i ditt förbund,
skulle jag då överge dig
som med evig kärlek ser mig? 

3. Fåglarna med glädje sjunger 
i den klara morgonväkt, 
liljorna på marken gungar
livade av vårens fläkt,
låt mig så till ditt behag 
ägna dig min levnadsdag,
skänk den sanna levnadsfröjden, 
helga den med ljus från höjden. 

4. Som den unga björk i skogen 
växer frisk i sommarregn, 
låt mig växa, stark och trogen, 
i ditt goda, trygga hägn.
Och när stormar skakar mig, 
låt mig fäste ha i dig
och mig hålla vid det ena, 
att dig älska, frukta, tjäna.


GUD SOM ÄR AV EVIGHET1. Gud som är av evighet
skapade vår jord.
Han som danat allt, han vet
kraften i sitt ord.
Stjärnevärldens stora prakt,
atomens hemlighet,
de vittnar om hans skaparmakt
och om hans väldighet.
Bibeln säger sanningen
om Fadern, Skaparen.
Bibeln säger sanningen
om Jesus, Frälsaren.
Bibeln säger sanningen
om Anden som vår vän.
Bibeln säger sanningen
om väg till himmelen.

2. Jesus kom från himmelen
hit till världen ned,
för att bliva Frälsaren
som för alla led.
Nu han ropar: "Kom till mig!
Jag dig nu vila ger,
förlåtelse jag skänker dig
när du mig därom ber."
Bibeln säger sanningen...

3. Anden hjälper oss att se
rätt vår egen brist,
men ock på vad Gud vill ge
oss i Jesus Krist.
Anden ger oss visshet om
att vi hör Kristus till.
Han fyller oss med glädje, frid.
Förnya oss han vill.
Bibeln säger sanningen...
ÄR DET SANT ATT JESUS ÄR MIN BRODER
1. Är det sant att Jesus är min broder,
är det sant att arvet hör mig till?
O så bort med alla tårefloder,

bort med allt som än mig ängsla vill!

2. Gud min broder, under över under!
Större nåd väl aldrig tänkas må!
Fast jag ej kan tro det alla stunder
är jag salig på hans ord ändå.

3. Han har sagt: "Min Fader, eder Fader."
Han har sagt: "Min Gud och eder Gud."
O min arma själ, är du ej glader
att ock du har fått ett sådant bud?

4. Fast jag aldrig tror det som jag ville
är dock saken alltid lika sann.
Ej i tvekan jag min frid förspille,
då ju Jesus aldrig ljuga kan.

5. O det broderskapet, se, det gäller
mer än allt vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mig ställer,
ger mig rätt till samma arv som han.


6. Samma arv däruppe i det höga,
samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
för de skatter jag dock verkligt har!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar