tisdag 9 augusti 2016

Hollis

EDGAR HOLLIS
1800-talet


HELGA, HERRE, DENNA DAG

 


1. Helga, Herre, denna dag,
då vi efter ditt behag
kommer samman kring ditt ord,
duka oss ditt rika bord!
Mödans liksom vilans bud
gav du oss till hjälp, o Gud.
Skönt ditt ord har lyst vår stig.
Herre, vi åkallar dig!

2. Ingen börda tynger mer,
då du själen vila ger.
Mitt i livets heta strid
oron viker för din frid.
Vi får smaka redan här
vad i himlen du beskär:
sällhet utan gräns och mått
blir av nåd vår sköna lott.

3. Med den morgon som har grytt
stig du ned till oss på nytt,
kläd vår själ i fläckfri skrud,
din rättfärdighet, o Gud!
Herre, giv ur ditt förråd
för var dag ny kraft och nåd.
Led oss på den väg vi går,
tills vi hemmets portar når.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar