fredag 12 augusti 2016

Holmsen

HOLM W HOLMSEN
1900-talet
UNGDOMENS JESUS, HÖR OSS NÄR VI BEDER
1. Ungdomens Jesus, hör oss när vi beder
att du de unga söker upp och leder.
Yra av världens larm och lust och pina
//: är de dock dina ://

2. Du hör var tanke, framtidsplan och fråga,
ser deras längtan, kraft och oförmåga.
Hjälp dem i bön sin tvekan övervinna,
//: allt hos dej finna ://

3. Visa dej själv, så unga ögon strålar, 
ge dem din Andes kraft att motstånd tåla,
nåd till att segra över allt det låga,
//: allt för dej våga ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar