måndag 8 februari 2016

Aulén

GUSTAF AULÈN
1900-talet


FÄDERNAS KYRKA I SVERIGES LAND
1. Fädernas kyrka i Sveriges land,
kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
fast är hon grundad av Herrens hand,
byggd till hans tempel i Norden.

2. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.

3. Komme nu åter till strid för Gud
skaran sin Konung till möte,
väpnad och villig, i helig skrud,
samlad som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.

4. Kristnade ungdom, dig gånge väl!
Strid för Guds ära i Norden.
Kämpa för frihet åt bunden träl,
Gud bjude friden åt Sveriges själ,
Gud bjude frid över jorden!


O LIV SOM BLEV TÄNT
1. O liv som blev tänt
i kristtrognas bröst, dig har världen ej känt.
Det ljus som vårt jordiska öga ej tålt
dock lever inom oss, fast skumt och fördolt... 


[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


SOM KLARASTE VATTUFLÖDEN1. Som klaraste vattuflöden
ur öknarnas hårda sten,
som örter och gräs ur mullen
och blom ur den kala gren...Text: Karl-Gustaf Hildebrand Annandag Pingst 1936 (25 år)
Musik: Gustaf Aulén 1936 (57 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken resten av texten eller noterna publiceras här än] 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar