tisdag 8 mars 2016

Jeppesen

KNUD JEPPESEN
1900-talet


ACK SALIGA DAG, SOM I HOPPET VI BIDAR1. Ack, saliga dag, som i hoppet vi bidar,
då världen är vorden Guds rike till sist,
då mänskornas släkte förlossningen funnit
och folken bekänner att Herren är Krist...

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]
DU GAV MEJ, O HERRE, EN TEG AV DIN JORD1. Du gav mej, o Herre, en teg av din jord
som jag nu min egen får kalla.
Du gav mej ett värv och ett bröd för mitt bord.
Här lever jag trygg på ditt mäktiga ord,
hur tid än kan växla och svalla.
Här reddes mitt bo,
här njuter jag ro
och får i din hand mej befalla.

2. Av framfarna släkten som sentida arv

jag mottog den mark som jag plöjer.
Där stenar de brutit, där går nu min harv
i åkrarnas mylla sitt fredliga varv,
dock högre min tanke sej höjer.
För allt är ett lån
därovanifrån,
din kärlek i allting sej röjer.

3. Så lär mej att motta, o Gud, ur din hand
välsignelsens dagliga gåva,
att tacka för regnet som vattnar mitt land,
för solsken och värme i sommarens brand,
för skördar och bärgning dej lova.
Vad mäktar väl jag?
Din vilja är lag;
det växer fast vi måste sova.

4. Så lär mej då också att dej till behag
förvalta det pund mej blev givet,
att fylla med frimodig gärning min dag,
att hjälpa och värna om den som är svag,
att älska, för därav går livet.
Och ge mej till sist
ett namn, Herre Krist,
som är i din livsbok inskrivet.

STÅ UPP, DU SOM SOVER, STÅ UPP FRÅN DE DÖDA
1. Stå upp, du som sover! Stå upp från de döda,
Krist lyser för dej!
Stå upp och se morgonen stråla och glöda
för dej och för mej!
Ja, sov inte längre,
snart över dej hänger
en mörkare natt,
om strax du ej mottar din skatt!

2. I jordiska dalar där dimmorna hänger

och kinden blir våt,
där ljuder så fort både stämmor och strängar
av suckar och gråt.
Hör sången nu tona
om den som försonar,
om seger och fred!
Vår Herre har kommit hit ned!

3. I jordiska dalar där törnen oss sårar

är tungsamt att gå,
där längtar så många med suckar och tårar
att Gudsfreden få.
Men torka nu tåren,
Guds glädje med våren
i Kristus mottag!
Stå upp, du som sover, i dag!

4. Slå upp dina ögon och lyft dem mot himlen,

se, dagen är här!
Ja, gläd dej som barnet och rör dej i vimlet,
för Gud hos oss är!
Med längtan och hunger
i dagningen sjunger
på fåglarnas vis
de väntande själar Guds pris!

5. Ja, Gud vare lovad för dagen som skiner

från himmelen ned,
när Sanningen, Vägen och Livet vi finner
och går i Guds fred!
Ja, lys för oss, Kriste,
så aldrig vi mister
ditt spår på vår jord,
din nåd och ditt levande ord!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar