tisdag 8 mars 2016

Matthison-Hansen

HANS MATTHISON-HANSEN
1800-talet


DETTA ÄR DAGEN SOM HERREN HAR GJORT
1. Detta är dagen som Herren har gjort, 
den ska oss alla berika! 
Han har idag öppnat himmelens port; 
det ska var söndag predika! 
Ty i dess heliga timmar 
härlig ur graven Guds Ord uppstod, 
nådig till oss kom Guds Ande god, 
därför ska klockorna ringa. 

2. Herre, i ljuset från ordet oss ställ, 
så att du ensam får äran. 
Då ska vi prisa dej nu och i kväll, 
jubla till satans förfäran. 
Läk nu där han har gjort skada, 
gör evangelium för oss stort: 
detta är dagen som du har gjort, 
må vi på den vara glada!


GUDS ÄNGEL TILL MARIA KOM
1. Guds ängel till Maria kom
med hälsning och med bud,
och somligt frågade hon om
men gav sej hän åt Gud:
Jag i Guds hand mitt liv har lagt,
så ske med mej som du har sagt!
Välsignelsen hon fick blev stor,
ja, hon blev Herrens mor.

2. Gud har idag den hälsningen
till kvinna och till man:
Välsignad den som vandrar än
den väg Maria fann,
som rörd av nåden bjuder in
Guds egen Son i världen sin,
som dristigt på Guds allmakt tror
och litar på hans ord.

3. Välsignad är den mänska som
åt Herren lämnar sej,
från ungdom och till ålderdom
till himlen ämnar sej,
som till Guds tjänst sej ställer än
i hemmet och församlingen
som bär de små så hjärtevarm
till Jesus på sin arm.

4. O Gud, ge kyrkan runt vår värld
Marias hopp och tro,
på arbetsplats, vid hem och härd,
i helgedomens ro.
Låt kyrkan trogen stå som Rut,
låt den med Hanna sjunga ut,
Tabita lik i gärning skön
och Monika i bön!
JESUS ÄR MIN HÄGNAD

VÅGA DEJ, DRISTA DEJ
1. Våga dej, drista dej
tro att Jesus gjort allt för dej!
Så var evige Faderns råd:
mänskan frälstes av idel nåd,
enfödde Sonen det gjort.

2. Våga dej, drista dej
tro att Jesus gjort allt för dej!
Segern redan han vunnit har, 
krossat ormen som mäktig var, 
öppnat oss himmelens port. 

3. Våga dej, drista dej
tro att Jesus gjort allt för dej,
allt vad lagen ej verka kan,
allt hos dej som den dödsdömt fann,
detta tog Jesus på sej.

4. Våga dej, drista dej
tro att Jesus gjort allt för dej!
Visst all ondska i hjärtat bor,
visst kan syndernas tyngd bli stor,
större dock Frälsaren är.

5. Våga dej, drista dej
tro att Jesus gjort allt för dej!
Han har burit din synd och skam,
äran tillhör Guds offerlamm,
som oss har löst med sitt blod.


6. Våga dej, drista dej
tro att Jesus är allt för dej!
Vilken glädje och kraft har den
som sitt allt har i Frälsaren,
salig och helig den är!

7. Våga dej, drista dej
tro att Jesus är allt för dej!
Han vill trösta i allt ditt ve,
står dej bi fast du ej kan se
honom, din trofaste vän.

8. Klockan slår, tiden går,
snart din brudgum för dörren står.
Om i lampan är olja klar,
tron som allt i sin Jesus har,
möter du honom med fröjd.

9. Klockan slår, tiden går,
evigheten snart förestår.
Köp den dyrbara, korta tid,
kämpa troget i helig strid,
kronan dej lönar så väl.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar