fredag 11 mars 2016

Liljemark

NILS LILJEMARK
1900-talet 


I STRÅLANDE EVIGHETSLJUSET EN GÅNG
1. I strålande evighetsljuset en gång
en skara, oräkneligt stor,
skall samlas med glädje och jublande sång
i himlen, där Frälsaren bor.

2. Där skådar Guds folk vad de anat ibland:
de ser där i bländande glans
en stad på den eviga sällhetens strand,
vars like bland världar ej fanns.

3. Där skådar de Skaparen, helig och huld,
allsmäktig och allvis i råd,
och Jesus som burit vår synd och vår skuld
och givit oss frälsningens nåd.

4. Där samlas de alla som vandrat i tro,
fast mången av prövning var böjd.
Av änglar de förts över löftenas bro
och hemma de är, vilken fröjd!

PÅSK ÄR ETT FRÅN FRIDENS BONING1. Påsk är ett från fridens boning
evigt gällande bevis,
att vår Frälsares försoning
blivit erkänd, Gud till pris.

2. Påsk är liv, som reste tronen
mitt i dödens kalla rum.
Påsk är själva segertonen
i Guds evangelium.

3. Påsk är hoppets ljus vid båren,
törnet som slår ut i blom.
Påsk är tröst, som torkar tåren
och ger hjärtat läkedom.

4. Påsk är kärlek, som betvingar
lögnens natt och hatets is.
Påsk ger själen nya vingar,
som bär hem till paradis. 


[Noterna publicerade med tillstånd från kompositören]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar