fredag 15 juli 2016

Maasalo

ARMAS MAASALO
1900-taletHERRE JESUS, VILKEN KÄRLEK
1. Herre Jesus, vilken kärlek 
har du inte visat mej 
när du gav ditt liv i döden 
och för mej lät offra dej, 
när du övergav din himmel 
för att dela mänskors lott, 
för att fattig och föraktad 
gå omkring och göra gott.

2. Ja, jag häpnar, när jag tänker 
på en sådan kärlek - ja, 
när jag undrande betraktar 
Betlehem och Golgata, 
när jag skådar hela kedjan 
utav frestelser och nöd 
från en födelse bland djuren 
till en plågsam offerdöd. 

3. Och allt detta, käre Jesus, 
har du gjort för mej, för mej, 
för att inte jag för evigt 
skulle komma bort från dej! 
För att föra mej från döden 
led du dödens alla kval, 
öppnade för mej och alla 
vägen till Guds fröjdesal. 

4. Så du själv för mej har blivit 
denna enda frälsningsgrund, 
varpå jag mitt hopp kan bygga, 
trygg och säker varje stund. 
Lär mej då, o käre Jesus, 
att i allt se upp till dej
och att på din nåd allena 
mitt i allt förlita mej! 

5. Lär mej tacka, lär mej lova, 
för det går så dåligt än! 
Men det ska bli annorlunda 
där hos dej i himmelen, 
när jag fri från allt elände, 
som här nere trycker mej, 
står bland alla dina vänner 
och för evigt lovar dej!

O DU MIN TRÖST OCH SALIGHET 1. O du min tröst och salighet, 
den högsta fröjd mitt hjärta vet, 
min Jesus, dej av hjärtans grund 
jag tackar denna morgonstund, 
att du av nåd den natt som var 
mej för allt ont beskyddat har. 

2. Allt vad jag äger lämnar jag 
nu i din goda vård i dag. 
Åt dej jag lämnar kropp och själ, 
de kära du mej skänkt jämväl. 
Min egendom, mitt hus och hem, 
o Herre Jesus, skydda dem. 

3. Till dina änglar, Herre, säg 
att de mej följer på min väg, 
att de bevarar mej från fall, 
från ond, bråd död och ofärd all. 
När livet här tar slut för mej, 
låt dem mej leda hem till dej.

4. Låt varje stund för mej stå klart 
att levnadstiden flyr så snart, 
att alltid jag mot döden går 
och evigheten förestår. 
Dock vet jag att du sörjer för 
att inget ont mej skada gör. 

5. Då mina krafter tynar av 
och trött jag närmar mej min grav, 
giv att jag då i stadig tro 
mitt huvud lägga får till ro 
och att den frid jag vann i dej 
i dödens stund än tröstar mej. 

6. O Fader, hör min bön i dag. 
I Jesu namn dej nalkas jag, 
och därför vet jag att du ger 
ditt barn långt mer än vad det ber. 
Så tackar jag dej Herre kär, 
att om ditt barn du omsorg bär. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar